Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

PKS holding a.s.

Společnost PKS holding se zaměřuje na dodávky staveb pro soukromé a veřejné investory od výkupu pozemku až po kolaudaci. Největší zastoupení má u architektonických a projekčních činností, developerských a inženýrských služeb či generálních dodávek staveb. Mimo jiné je v České republice 3. nejvýznamnější společností zabývající se výrobou a montáží oken (PKS okna).
3+ mld. Kč
v obratu celé skupiny PKS
40+
realizovaných staveb ročně
800+
zaměstnanců v celém PKS holdingu
Na stavebním trhu působí už téměř 60 let. Za tuto dobu pracovali na stovkách náročných projektů po celé České republice. Řada z nich získala ocenění za špičkové provedení a architektonické ztvárnění.

V rámci konsolidovaného obratu skupiny PKS se řadí mezi 15 nejvýznamnějších stavebních společností v České republice.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo