Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Aktuálně 2951 nabídek práce

Podívejte se na nejlepší nabídky posledních dní

Nenašli jste, co jste hledali ?

Pošlete nám životopis nebo si spusťte zasílání nabídek práce

Profesionální služby také pro firmy

Díky mnoholetým zkušenostem Vám pomůžeme s...

Recruitment a executive search

Recruitment a executive search

 • Vyhledáme zaměstnance, kteří splňují Vaše požadavky. Obsazujeme všechny pozice od dělnických profesí, přes technické specialisty, administrativu, obchodníky, až po manažery.
 • Na výběru s vámi bude spolupracovat konzultant se zkušenostmi z daného oboru.
 • Pro vysoce nestandardní pozice navrhneme přímé oslovení vytipovaných osob: Executive Search neboli Headhunting.

Zjistit více

Předvýběr

Předvýběr

 • Pro konkrétní pozici Vám v době 4 týdnů představíme dohodnutý počet uchazečů, kteří splňují definovaná kritéria a projeví zájem o nabízenou práci.
 • Představením kandidáta se rozumí předání informací, které mají význam pro posouzení kandidátovi způsobilosti pro konkrétní pozici a kontaktů na kandidáta.
 • Kandidátovi je představena konkrétní pozice a společnost a je potvrzen jeho zájem účastnit se výběrového řízení.
 • U této služby již neorganizujeme jednotlivá výběrová řízení.

Zjistit více

Personální marketing

Personální marketing

 • Nabídka na personálně-poradenskou marketingovou činnost obsahuje konzultaci a navržení strategie oslovení vhodných uchazečů a její realizaci:

 • identifikace a objasnění pozice,
 • návrh a úprava oslovení vhodných uchazečů,
 • návrh marketingové strategie,
 • realizace marketingové strategie.

Zjistit více

bar-logo