Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Personální marketing

Nabídka na personálně-poradenskou marketingovou činnost obsahuje konzultaci a navržení strategie oslovení vhodných uchazečů a její realizaci.

 • Identifikace a objasnění pozice
 • Návrh a úprava oslovení vhodných uchazečů
 • Návrh marketingové strategie
 • Realizace marketingové strategie

Zadání objednávky služby.

 • Zadání hledané pozice
 • Návrh umístění – kde zveřejnit oslovení pro danou pozici
 • Pomoc s formulací oslovení – sestavení inzerátu
 • Odsouhlasení znění oslovení klientem
 • Zasílání všech reakcí kandidátů klientovi
 • Pohovory organizované již klientem
 • Nástup kandidáta

Personální marketing
bar-logo