Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Jak napsat motivační dopis?

Při oslovení společnosti doporučujeme přiložit k zasílanému životopisu i průvodní dopis. Cílem průvodního neboli také motivačního dopisu je sdělit, čím Vás dané místo zaujalo a jaké máte předpoklady se o místo ucházet. Přečtěte si, jaké informace v dopise uvést.

Jak napsat motivační dopis

Informace, které je vhodné uvést:

  • na úvod napište, jak jste se o nabídce dozvěděli – z jakého zdroje (tisk, agentura, konkrétní webové stránky, veletrh atd.)
  • zdůvodněte, proč na místo reagujete, čím Vás zaujalo
  • pokuste se stručně shrnout, co Vás činí vhodným kandidátem na toto místo
  • buďte struční, vyvarujte se nic neříkajícím klišé na způsob: "Mám zájem o zajímavou práci v nadnárodní společnosti s možností kariérního růstu."
  • uveďte kontakty, na kterých bude možné Vás zastihnout pro další spolupráci či dotazy
  • před odesláním dopis zkontrolujte, vyvarujete se tak chybám
  • průvodní dopis by měl být dlouhý nejvýše 10 řádků
bar-logo