Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Jak napsat životopis?

Profesní životopis (neboli CV) je dokument, který Vás reprezentuje při hledání nového zaměstnání. Je to první informace o Vás, která se potenciálnímu zaměstnavateli dostane do rukou. Vytvoření životopisu je třeba věnovat náležitou pozornost, aby dokázal na první pohled zaujmout a pomoct vám na pohovoru udělat dobrý dojem. Pokud si lámete hlavu s tím, jak by měl správně napsaný životopis vypadat, pro radu nemusíte chodit daleko. Tady máte od nás vypsaných 5 hlavních zásad a detailně popsanou strukturu

5 zásad správného životopisu

Pět zásad skvěle napsaného životopisu:

Váš životopis musí být v prvé řadě napsaný strukturovaně. To znamená, že jej pro lepší orientaci rozdělíte do několika částí a ty do jednotlivých bodů. Sestavte životopis tak, aby dával hlavu a patu a jednotlivé body na sebe logicky navazovaly. Nevymýšlejte ale zbytečně dlouhé odstavce. Samotné vás určitě nebaví číst zdánlivě nekonečné texty, tak se toho vyvarujte i při tvorbě vašeho CV a udělejte jej stručně.

Samozřejmostí je také sepsat o sobě pouze pravdivé informace. Nevymýšlejte si o sobě žádné pohádky, věřte tomu, že v závěru vyjde pravda vždy najevo. Při úpravě svého životopisu také myslete na to, že musí být přehledný. Oddělte od sebe základní informace s kontakty, vzdělání, lehké i tvrdé dovednosti a další znalosti. No a nakonec poslední zásada - vaše CV by mělo být bezchybné. Vyvarujte se faktických i gramatických chyb, raději si po sobě text několikrát překontrolujte nebo poproste někoho dalšího o korekturu.

Kompletní struktura životopisu:

bar-logo