Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Recruitment a executive search

Vyhledáme zaměstnance, kteří splňují Vaše požadavky. Obsazujeme všechny pozice od dělnických profesí, přes technické specialisty, administrativu, obchodníky, až po manažery.

Podle typu požadované pozice s Vámi bude na výběru spolupracovat konzultant se zkušenostmi z daného oboru. Konzultanti Jobs Contact využívají osvědčené postupy a dlouhodobé zkušenosti s trhem práce v České republice.

Je-li hledaná pracovní pozice vysoce nestandardní, dokážeme navrhnout vhodné řešení. Tím může být Executive Search neboli Headhunting (přímé oslovení vytipovaných osob). Tato metoda se obvykle využívá pro vyhledávání TOP manažerů, nebo velmi úzce specializovaných odborníků. Při použití této metody je obzvláště kladen důraz na diskrétnost všech zúčastněných stran.

Našim zákazníkům poskytujeme on-line přehled o aktuálním stavu výběrového řízení – přehled představených kandidátů, jejich stav a termíny pohovorů – pro orientaci v přijímacím procesu i pro manažery a vedoucí pracovníky.

Recruitment a executive search
bar-logo