Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Konec slávy home office?

Stále více českých i světových firem chce mít své zaměstnance zpátky v kancelářích. A vysvětlení je prosté: lidem na home office klesá efektivita a produktivita práce, což zpomaluje firemní procesy. Jenomže zaměstnanci si na možnost pracovat z domova zvykli a vzdávat se jí nechtějí. Co teď? Situace si žádá kompromisní řešení... Přečtěte si, jak to v současnosti s poskytováním benefitu home office vypadá a udělejte si jasno ve změnách, které zde přinesla novela zákoníku práce.

Spolupracovníci

Práce z domova brzdí pokrok

Někde se home office osvědčil pro operativní a rutinní úkoly, téměř nikde však práce z domova neposkytuje firmám dostatečný prostor pro inovaci a strategická rozhodnutí. Na tom se již dnes shoduje celá řada českých i světových zaměstnavatelů.

Je zřejmé, že bez fyzické interakce vzniká tvůrčí prostředí mezi pracovníky velice těžko, což brání nezbytnému pokroku. A neméně náročné je budování sociálních vazeb v kolektivu, který se potkává pouze jednou za čas na obrazovkách.

Výroba


První vlaštovky - Tesla a Twitter

Už v roce 2022 se do této problematiky opřel miliardář Elon Musk, který svým zaměstnancům Tesla Motors a (tehdejšímu) Twitteru plošně zrušil možnost pracovat z domova. A to pod pohrůžkou, že pokud nebudou docházet do kanceláře, mohou dát rovnou výpověď. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že není morálně správné, aby “bílé límečky” mohly pracovat z domova, když to z podstaty práce nejde umožnit všem (např. dělníkům ve výrobě). Výsledkem byl sice na jedné straně nárůst odchodů, Musk však docílil, čeho chtěl.

Kompromis zvaný hybridní práce

Zaměstnavatelé se nyní ocitají ve svízelné situaci. Zaměstnanci si na práci z domova v posledních letech zvykli a nechtějí se jí vzdávat. Vzniká zde třecí plocha, kterou nemůže většina firem vyřešit takovým ultimátem, jaké přinesl zmíněný miliardář. Co tedy nyní s tím? Mnoho společností, v popředí s technologickými giganty Google, Apple nebo IBM, hledá pro své pracovníky kompromis. A nejvíc se nyní osvědčuje tzv. hybridní režim, při kterém jsou zaměstnanci minimálně 3 dny v kanceláři a zbytek týdne pracují z domova.


Aktuálně pro naše klienty obsazujeme:

Software vývojář - Java, Swing (až 90 000 Kč | remote)
Node.js developer wanted! (až 110 000 Kč | Praha)

Frontend developer - React/Vue.js (až 90 000 Kč | Brno)
IT specialista administrátor (až 70 000 Kč | Praha)Graf výsledků ankety

Zeptali jsme se kandidátů

Zajímalo nás, s jakým poměrem poskytovaného home office se v současnosti setkávají kandidáti. Zda se v posledních 2 letech nějakým způsobem snížil nebo naopak zvýšil počet dní, které mohou strávit v zaměstnání prací z domova. Uspořádali jsme proto anketu mezi uchazeči napříč obory a výsledek je poměrně nejednoznačný.

Zvýšení možnosti home office uvedlo 37 % dotázaných a naopak snížení pozoruje 36 % hlasujících. Z toho 16 % uvádí, že dříve jim možnost práce z domova poskytnuta byla a nyní ji už vůbec nemají. Hlasovalo 537 lidí.

Home office


V souvislosti s hybridní formou práce je potřeba si připomenout, že možnost pracovat z domova se stále týká pouze úzké skupiny lidí, kterým to povaha jejich práce dovoluje. Stále je nadpoloviční většina zaměstnanců, kterým home office nemůže být umožněn žádným způsobem.

Práce z domova zůstává nenárokovou formou a zaměstnavatel ji nemá povinnost poskytovat. Nařídit ji může firmám jedině vláda ve výjimečném stavu, jako tomu bylo například za pandemie.

Změny v novele zákoníku práce

Do podzimu 2023 nebyl home office nijak zákonně upravován, což se změnilo s novelizací zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. října 2023. V rámci toho jde nyní práci na dálku vykonávat pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zákon neupravuje povinné náležitosti této dohody, doporučuje se ale v ní mít vymezeno například: místo výkonu práce na dálku, způsob komunikace mezi zúčastněnými stranami, rozsah konané práce a dobu, na kterou se dohoda uzavírá.

Kancelář

Písemné odůvodnění pro některé skupiny

Další změna, kterou novela přinesla, se týká zvýhodnění tří skupin pracovníků. Konkrétně jde o těhotné ženy, osoby pečující o dítě mladší 9 let a zaměstnance dlouhodobě pečující o osoby se zdravotním omezením.

Ani pro tyto pracovníky není práce na dálku nároková, zaměstnavatel má ale v případě odmítnutí jejich žádosti povinnost sepsat písemné odůvodnění. Zákoník práce už podmínky odmítnutí neupravuje, je tedy možné se opřít o jakýkoliv smysluplný důvod.

Novela se dotkla také nově stanovených úhrad nákladů spojených s home office. Bylo-li to písemně sjednáno nebo vnitřním předpisem stanoveno, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální částku nebo proplatit skutečné prokázané výdaje. V roce 2024 činí výše této částky 4,50 Kč.


Jsme Jobs Contact, Váš efektivní partner v náboru

Hoří již obsazení určité pozice? Nebo je opravdu specifická? Obraťte se na nás! Napište na email: konzultace@jobscontact.cz nebo nám zavolejte na tel.: +420 602 642 915.

Jsme efektivním partnerem pro řadu pozic v jednotlivých oblastech - Divize ICT a elektro, Divize výroba engeneering a Divize management, obchod, finance.
Rádi s Vámi probereme konkrétní situaci a navrhneme řešení. Základní služby, které nabízíme: Recruitment a Executive search, Předvýběr nebo forma Personálního marketingu.


bar-logo