Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Nejoblíbenější front-end frameworky

Framework je dnes už neodmyslitelnou součástí vývoje softwarových aplikací. Jde o rozsáhlou sadu nástrojů, která v sobě často zahrnuje knihovny API a různé podpůrné programy používané v procesu vývoje. V tomto článku se dočtete o 4 nejoblíbenějších front-end frameworcích současnosti. Vycházíme přitom z výsledků anket, které jsme uspořádali mezi juniorním, mediorními i seniorními programátory na našem Linkedin a Instagram profilu. Jak anketa dopadla, se dočtete na konci článku. 

React vývojář

React

React je javascriptová open-source knihovna od společnosti Facebook, jejíž popularita v současnosti roste velmi rychlým tempem. 

Na rozdíl od jiných kompletních frameworků se soustředí pouze na views (vrstvy pohledu). Je optimální pro práci s rychle se měnícími daty, tudíž může být využit jako základ pro tvorbu jednostránkové nebo mobilní aplikace.

Základní kameny tvoří zapouzdřené komponenty. React využívá virtuální DOM, který zefektivňuje výkon a jež může být poskytnut buď na straně klienta, nebo v kombinaci s Node.js na straně serveru

Aktuálně obsazujeme:

 

Angular developer

Angular

Angular je front-endový webový framework podporovaný firmou Google. Je založen na jazyku TypeScript a je určen k tvorbě dynamických webů a webových aplikací.

Podobně jako React je Angular postaven na principu znovupoužitelných komponent, čímž usnadňuje vývoj a odděluje design od funkcionality. Na rozdíl od Reactu je ale jedinečný ve své funkci oboustranného vázání dat

Právě díky oboustranné datové vazbě zvyšuje Angular výrazně výkon aplikací založených na prohlížeči. Je vhodné jej používat pro tvorbu progresivních webových i vícestránkových aplikací.

Aktuálně obsazujeme:

 

Vue.js vývojář

VueJS

VueJS je progresivní javascriptový framework pro vytváření uživatelských rozhraní. Je vhodný pro tvorbu pokročilých single-page aplikací a pro lepší výkon se může integrovat i s dalšími frameworky.

Ačkoliv jde o minimalistický framework, umožňuje VueJS využívat selektivní moduly. Stejně jako Angular a React využívá model založený na komponentách, který usnadňuje použití často opakovaných částí aplikace.

Je velmi efektivním řešením v oblasti animace. S využitím knihoven třetích stran jde VueJS použít k animování jednotlivých komponent a přechodů mezi nimi.

Aktuálně obsazujeme:

 

Ember programátor

EmberJS

EmberJS je open-source javascriptový framework, který lze použít pro složité uživatelské interakce. Je založen na komponentách a poskytuje oboustrannou datovou vazbu, podobně jako Angular. Dá se použít pro vývoj mnohostranných webových i mobilních aplikací.

Žádaným se EmberJS stal díky modulu Fastboot.js, který umožňuje vykreslování DOM struktury na straně serveru. Stejné vykreslování používá i React. EmberJS se tak v závěru zaměřuje na to nejlepší z Angularu i Reactu.

Jde tak o kompletní front-endové řešení pro rozsáhlé projekty, jakým jsou např. i Apple Music nebo Linkedin.

Jak dopadla anketa oblíbenosti front-end frameworků mezi programátory?

Podívejte se na výsledky, které jsme získali na našem Linkedinu a Instagramu jak od začínajících, tak i zkušených vývojářů. Mezi všemi výhrala na plné čáře knihovna React. U juniornějších programátorů pak druhé místo obsadil VueJS, třetí zaujal Angular a těsně za ním EmberJS. Seniornější vývojáři dali po Reactu přednost Angularu, za ním VueJS a na posledním místě EmberJS.

Výsledky hlasování
bar-logo