Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Pomozte s Jobs Contact jižní Moravě

Do čtvrtka 24. 6. jsme si neuměli představit, jaká ničivá síla se prožene naší zemí. Ve zprávách jsme bezmocně sledovali tornádo na jihu Moravy, které se za sebou nechalo stovky lidí bez střechy nad hlavou. Teď je i na nás, abychom těmto lidem pomohli znovu se postavit na nohy. Obyvatelům zasažených oblastí posíláme 50 000 Kč, kterými spouštíme naši výzvu. Pojďte s námi, lidmi z Jobs Contact, finančně podpořit ty, kteří přišli o své domovy. Přidejte se k naší výzvě - https://www.darujme.cz/2405001.

Pomozte s námi lidem na jižní Moravě

V noci ze čtvrtka na pátek 25. června došlo v několika obcích na jihu Moravy k otřesné katastrofě. O střechy nad hlavou přišly stovky lidí, když se jejich domovy prohnala silná bouře s tornádem. Víme, že co se stalo, už nezměníme, můžeme ale udělat vše pro napravení škod. Pomozte s námi obyvatelům zasažených oblastí, aby se co nejrychleji cítili opět v bezpečí svých domovů. Podpořte naší výzvou sbírku Nadace Via. 

Děkujeme, že s námi pomáháte.
Lidé Jobs Contact

bar-logo