Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Poznejte typy pracovních smluv a dohod

Co musí obsahovat platná pracovní smlouva? Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti? A jaké výhody, nevýhody a povinnosti s sebou každá taková smlouva či dohoda nese? To si zodpovíme v dnešním článku. Jasně a stručně vám shrneme všechny důležité informace, které k uzavírání pracovního poměru potřebujete vědět.

K čemu zkušební doba slouží?

Pracovní smlouva

Spolu s nastoupením do zaměstnání na hlavní pracovní poměr (HPP) podepisujete pracovní smlouvu. Ta musí mít uvedeny 3 náležitosti: druh práce, místo (nebo místa) výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Výše mzdy se může také sjednat přímo ve smlouvě, ale uvádí se také zvlášť ve mzdovém výměru.

K HPP se pak vztahují výhody, jako je dovolená nebo nemocenská. Pracovní smlouva může být sjednaná na dobu určitou nebo dobu neurčitou. Smlouva na dobu určitou se může uzavřít na max. 3 roky a zaměstnavatel ji může dvakrát prodloužit. Na rozdíl od toho smlouva na dobu neurčitou časové omezení nemá a standardně je její součástí dvouměsíční výpovědní lhůta.

Brigády a dohody

Brigády se běžně uzavírají pomocí dohod – buď dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ). Součástí dohod není dovolená ani nemocenská, zaměstnanec tedy dostává zaplaceno pouze za to, co reálně odpracoval. Obě jmenované dohody musí být uzavřeny písemně a musí obsahovat 3 náležitosti: druh práce; dobu, na kterou je dohoda uzavřena a hodinovou odměnu za práci.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Dohoda o provedení práce

V případě dohody o provedení práce (DPP) nesmí rozsah práce překročit 300 hodin u jednoho zaměstnavatele za kalendářní rok. Z toho vyplývá, že můžete mít zaráz podepsaných více DPP u více zaměstnavatelů.

Pokud měsíční odměna na DPP nepřesáhne částku 10 000 Kč, zaměstnavatel za vás neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. Nezapomínejte ale na to, že v případě, že nemáte k DPP žádný další příjem a stát za vás neplatí zdravotní pojištění (např. při statusu studenta), jste povinni si ho hradit sami. Sociální pojištění je na rozdíl od toho dobrovolné.

Dohoda o pracovní činnosti

Pro spolupráci většího rozsahu se hodí sjednat si dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Uzavřením této dohody můžete odpracovat maximálně polovinu stanovené pracovní doby zaměstnavatele – v případě 40 hodin plného úvazku to je 20 hodin týdně. Při výdělku nad 2 500 Kč měsíčně máte u DPČ povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění.

 


Jsme Jobs Contact, váš parťák na cestě za novou kariérou

Obraťte se na nás, pokud přemýšlíte o změně vaší současné práce. Buď nám zašlete životopis na email: dotaz@jobscontact.cz nebo nám zavolejte na tel.: +420 602 642 915. Aktuální příležitosti najdete na naší stránce Nabídky práce. A pokud hned teď nehledáte novou práci, ale chcete mít přehled o zajímavých příležitostech v oboru, nastavte zasílání nabídek práce do e-mailu.


bar-logo