Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Vítejte ve světě analytiků! Vyznáte se mezi nimi?

Návrh nového softwaru by se dal popsat jako symfonický orchestr. Každý nástroj musí umět hrát svou část a dobře se přitom s ostatními sladit. Pokud se to povede, výsledkem je nádherná melodie - v tomto případě spokojený klient. A hudebními nástroji, kterým za to vděčíme, jsou pak analytici. Jak se v ICT jednotlivé role analytiků liší, si nyní vysvětlíme.

IT analytici

IT analytik

IT analytik neboli Systémový analytik je klíčovým hráčem v raných fázích projektu, jehož úkolem je přinášet technická řešení pro systém. K dosažení optimálního výsledku IT analytik aktivně komunikuje s IT architektem, se kterým diskutuje o konceptech vývoje aplikace. A úzce spolupracuje také s Business analytikem, který mu předkládá funkční požadavky a požadavky businessu.

Na základě toho poté IT analytik přechází k návrhu a popisu technických detailů, modulů systému, datových a objektových struktur a jejich vzájemných vazeb. Definuje rozhraní, modeluje sekvenční diagramy a mnoho dalšího. Jeho výstupy spolu s výstupy Business analytika tvoří zadání pro vývojáře.

Vzhledem k podstatě role IT analytika je pro něj nezbytná znalost programovacích jazyků, jako jsou Java, .NET, SQL nebo XML. Očekává se také, že bude obeznámen s metodikami jako RUP a ITIL, stejně jako s moderními přístupy k vývoji SW, např. DevOps.

Business analytik

Business analytik

Práce Business analytika se v závislosti na odvětví trochu liší. V ICT jde především o člověka, který má odpovědnost za identifikaci a zhodnocení potřeb a možností pro zlepšení businessu. Jeho pracovní náplní je především analýza, dokumentace a návrh optimalizace podnikových procesů. Někdy se může role Business analytika dokonce překrývat s pozicí Systémového analytika

Vzhledem k neustále se rozvíjejícím trendům, jako jsou big data, umělá inteligence a strojové učení, je pro Bussines analytika nutnost neustálého vzdělávání a adaptace na nové nástroje a programovací jazyky. Mezi jeho nezbytné dovednosti pak patří znalost SQL, schopnost pracovat s architekturou datových skladů a znalost nástrojů jako Informatica, Teradata, Oracle či PowerDesigner.


Vybrané pozice pro analytiky:

IT analytik pro globální projekty (až 100 000 Kč | České Bud.)
IT analytik? Zbyl ještě nějaký? (až 90 000 Kč | Brno, Praha)

Pro-zákaznický IT analytik (až 90 000 Kč | Brno, Praha)
IT analytik pro ERP systémy (až 90 000 Kč | Brno)IT analytici

Test analytik

Test analytik s pečlivostí studuje analýzy od Business analytika i IT analytika, aby mohl systematicky vytvořit testovací scénáře a skripty. Jeho práce spočívá nejen ve vytváření testů, ale i v identifikaci případných nedostatků v analýze a následném upozornění na tyto aspekty pro úpravy. Jeho práce přispívá ke spolehlivosti a vysokou kvalitě výsledného softwaru. 

Data analytik

Jak už vyplývá z názvu, Datový analytik zpracovává a interpretuje data. Jeho úkolem je získat ze systémů velké množství buď číselných hodnot nebo textových dat, které následně vytřídí a analyzuje pomocí statistických nástrojů.

Datový analytik vytváří reporty a vizualizace, které poskytují podnikovému týmu a managementu jasné a užitečné informace. Mezi hlavní dovednosti datového analytika patří návrh databází, práce s datovými sklady a BI platformami, znalost SQL a data mining

 


Jsme Jobs Contact, váš parťák na cestě za novou kariérou

Obraťte se na nás, pokud přemýšlíte o změně vaší současné práce. Buď nám zašlete životopis na email: dotaz@jobscontact.cz nebo nám zavolejte na tel.: +420 602 642 915. Aktuální příležitosti najdete na naší stránce Nabídky práce. A pokud hned teď nehledáte novou práci, ale chcete mít přehled o zajímavých příležitostech v oboru, nastavte zasílání nabídek práce do e-mailu.


bar-logo