Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Vyberte si lepší job jako C++ vývojář

Obecně je považován za jeden z nejkomplexnějších ale zároveň nejtěžších jazyků vůbec. I přes to (nebo možná právě proto) přináší vývojářům až neuvěřitelné množství výhod. O kterém jazyce je řeč? Ano, hádáte správně, je to C++. A přesně tomuto backendovému jazyku se budeme věnovat. Takže pokud jste si zvolili dráhu v C++ vývoji, máme tu něco přesně pro vás.

Posviťme si na to, jak vznikl C++ 

Vše začalo už v 80. letech v laboratořích AT&T, kdy se objevuje jazyk C with Classes (C s třídami). Hlavním cílem tehdy bylo obohatit do té doby dominantní C o nové funkce. Někdy bývá právě už C with Classes mylně jako C++ označován, samotné pojmenování ale vymyslel až v létě 1983 Rick Mascitti. Dvě "pluska" v názvu poukazují na změny oproti původnímu jazyku C, konkrétně na jeden z operátorů, které se v "Céčku" používají.

Považovat ale C++ pouze za rozšíření jazyka C by bylo fatální chybou. Jedná se o dva samostatné jazyky.

Po svém předchůdci zdědil C++ vysokou rychlost, dnes je tak používán třeba pro vývoj webových prohlížečů. Navíc díky přidaným funkcím je vývoj v C++ obohacen o možnosti objektového programování. Jazyk tak slouží třeba i pro vývoj her či zpracování grafiky.


Vybrané pozice pro C++ vývojáře:

Vývojář C/C++ | IoT (až 120 000 Kč | Brno)
C/C++ programátor, co skriptuje (až 80 000 Kč | Brno)
C/C++ vývojář, který se nebojí HW (až 80 000 Kč | Brno)
Vývojář v C++ & Qt (až 100 000 Kč | remote možný)

 

C/C++ Dev. Embedded vývoj (až 90 000 Kč | Praha)
C/C++ programátor | Linux (až 120 000 Kč | Praha)
Junior HW Embedded Dev. C/C++ (až 60 000 Kč | Praha)
C++ developer pro embedded (až 120 000 Kč | Prostějov)


V rámci C++ pozor na zkratky!

Už jsme zmínili, že C++ není jen pouhou nadstavbou nad jazykem C. Z jednotlivých rozdílů stojí za zmínku možnost předání parametrů odkazy prostřednictvím referencí. Dále jazyk umožňuje provádět výpočty bez klíčových slov. A konečně, C++ disponuje proti C daleko větší standardní knihovnou. To nejvíce poznáme při překladech programů, které využívají některé matematické funkce.

Jedna ze "zkratek", kterých je třeba se vyvarovat, se týká i samotného názvu C++. Občas se tak můžete setkat i s jazykem C+. Ten je ale samostatným programovacím jazykem, jehož vývoj stále ještě není dokončen. Respektive spíše než o programovací jazyk jako takový se jedná o rozšíření jazyka C (v rámci standardu C99).

 

C++ je jazykem roku 2022

bar-logo