Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Zkušební doba - vše, co potřebujete vědět

K čemu slouží zkušební doba, na jak dlouho se sjednává a jaké jsou její výhody? Sepsali jsme pro vás všechny důležité informace o zkušební době do jednoho stručného článku. Dozvíte se také, jak postupovat při ukončení pracovního poměru ve zkušební době, nebo jak se to má s dovolenou a nemocenskou. Spolehněte se, že naše rady v praxi zaručeně využijete. 

K čemu zkušební doba slouží?

Co je zkušební doba a k čemu slouží?

S nástupem do nové práce je obvykle spojena zkušební doba. A hned na úvod vás asi překvapíme - zkušební doba není ze zákona povinná. Pokud se pro ni zaměstnavatel rozhodne, musí být sjednána písemně skrze pracovní smlouvu nejpozději v den nástupu pracovníka.

Zatímco minimální délka zkušební doby stanovená není, její maximální délka ano - nesmí trvat déle než 3 měsíce vkuse. Rozdíl je u vedoucích pozic, kde zkušební doba nesmí překročit 6 měsíců vkuse.

Z pohledu zaměstnance se zkušební doba sjednává proto, abyste měli prostor posoudit, zda vám daná pozice vyhovuje a jestli jste spokojení s pracovní náplní a kolektivem. Zaměstnavatel využívá zkušební dobu k prověření vašich schopností a znalostí. Zjišťuje také, jak pracujete v týmu a jakým způsobem splňujete zadané pracovní povinnosti. Zkušební doba je tedy výhodná pro obě strany a v případě nespokojenosti je poměrně snadné pracovní poměr v jejím trvání ukončit.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru

Pracovní poměr ve zkušební době můžete ukončit kdykoliv a bez podání důvodu. Naprosto stejné podmínky má také zaměstanavatel. Je tedy pochopitelné, že obě strany jsou v období zkušební doby trochu nejisté.

Pokud jste se ocitli v situaci, že s vámi ve zkušební době zaměstnavatel ukončil pracovní poměr, nevěšte hlavu. Berte to jako příležitost najít skvělou práci jinde. A zajímavých pracovních nabídek je opravdu řada. Však se o tom přesvědčte sami na našich stránkách.

K výpovědi ve zkušební době je ještě dobré poznamenat, že musí být podána v písemné podobě. Pracovní poměr pak končí v den jejího doručení druhé straně.

Nemoc a dovolená ve zkušební době

Nemoc a dovolená ve zkušební době

Co když onemocníte ve zkušební době, máte nárok na nemocenskou? Zaměstnavatel za každého zaměstnance, se kterým uzavřel pracovní poměr, platí od 1. dne nemocenské pojištění. Jako zaměstnanec ve zkušební době tedy máte na nemocenskou nárok. Vaše zkušebka se prodlužuje o ty dny, kdy jste byli na nemocenské.

Jak je to s dovolenou ve zkušební době? To záleží na podmínkách, na kterých jste se se zaměstnavatelem domluvili (a máte je uvedeny ve smlouvě). Zákoník práce čerpání dovolené ve zkušební době nezakazuje. Nicméně platí, že zaměstnanec má na vybrání dovolené nárok až po 60 dnech trvání nepřetržitého pracovního poměru.

 


Jsme Jobs Contact, váš parťák na cestě za novou kariérou

Obraťte se na nás, pokud přemýšlíte o změně vaší současné práce. Buď nám zašlete životopis na email: dotaz@jobscontact.cz nebo nám zavolejte na tel.: +420 602 642 915. Aktuální příležitosti najdete na naší stránce Nabídky práce. A pokud hned teď nehledáte práci, ale chcete mít přehled o zajímavých příležitostech v oboru, nastavte zasílání nabídek práce do e-mailu.


bar-logo