Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

C++ VÝVOJÁŘ

Kandidát má pokročilé zkušenosti s vývojem v jazyce C++ a využíval framework Qt. Při tvorbě analýz využíval Enterperise architect, tvořil zjednodušené UML diagramy, Use Case, procesní diagramy, diagramy tříd. Věnoval se vývoji, údržbě, bugfix i komunikaci se zákazníky. Skriptuje v  jazyce Python. Anglický jazyk kandidát ovládá na pokročilé úrovni. Kandidát v současné době pracuje na pozici C++ Developer. Nové pracovní uplatnění hledá z důvodu nedostatku projektů a tím pracovní nejistoty.

Znalost technologií:
Programovací jazyk C++, Python, Framework Qt.
Znalost operačních systémů:
Windows, Linux – pokročilá uživatelská znalost.
Nejzajímavější projekty:
Stabilní vývoj a podpora aplikace pro mapování, práce 1,5 roku soustavného vývoje.

Termín pohovoru: Kdykoliv
Lokalita: Brno
Termín nástupu: do 2 měsíců
Očekávaná mzda: od 30.000 Kč
Představa o nové pozici: C++ Developer, C++ Vývojář

Kdo Vám pomůže?

bar-logo