Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

TOS KUŘIM - OS, a.s.

TOS KUŘIM patří již od svého založení mezi průkopníky v zavádění nových technologií do praxe a firma se tak stala celosvětovým symbolem pro výrobu přesných a spolehlivých obráběcích strojů s dlouhodobou životností. Od roku 2018 spadá pod skupinu TOSHULIN a podařilo se ji kompletně revitalizovat směřování firmy a dostat se opět na špičku. Mezi její nedávné úspěchy patří např. výroba největšího portálového CNC centra vhodného pro 5D obrábění v ČR. Své stroje dodávají pro zákazníky z celého světa (např. Finsko, USA, Německo).
30+
let na trhu
80+
let zkušeností
330+
kvalifikovaných zaměstnanců
Společnost produkuje širokou paletu obráběcích strojů, které umožňují obrábění těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti stran s použitím souvislého řízení v pěti osách.

Stroje lze rozdělit na portálová centra, horizontální centra a svislé soustruhy neboli karusely. Všechny tyto stroje umožňují různé obráběcí operace od frézování, vrtání, hrubování až po vystružování či řezání závitů. Využití tyto stroje najdou například při obrábění leteckých motorů, podvozků lokomotiv a vagónů metra, parních turbín či hřídelí větrných elektráren.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Blanenská 1321, 664 34 Kuřim.
Otevřete si ji přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo