Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

ANECT a.s.

ANECT je ryze česká společnost zabývající se více než 30 let službami v oblasti IT. Sídlo firmy se nachází v Brně, pobočky mají v Praze, Ostravě, Plzni a Bratislavě. Patří mezi přední české partnery společností jako jsou CISCO, Check Point, F5, Microsoft, VMware a další. Mezi jejich zákazníky patří například Komerční banka, GENERALI, Česká televize, orgány ČR a další velká seskupení, která důvěřují IT zabezpečení právě od ANECT.
160+
zaměstnanců
5+
důležitých IT partnerů
30+
let působení na trhu
Zaměřují se především na IT (kybernetickou) bezpečnost, služby v oblasti IT infrastruktury a jejich provoz. Mezi jejich stěžejní produkty a služby patří TIDA (Truly Integrated Datacenter by ANECT), což je tzv. SDDC (softwarově definované datové centrum) nahrazující fyzickou infrastrukturu, a SOCA (Security Operations Centre by ANECT), které zabezpečuje prevenci, detekci a reakci na vznik kybernetických hrozeb. Systémy vyvíjí v jazycích Python + Django a v Java + Spring Boot.

Veškeré služby poskytují specializovaní konzultanti a odborníci se zaměřením na IT bezpečnost.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Prime Office Building, Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo