Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

CertiCon a.s.

CertiCon je česká technologická společnost zabývající se vývojem SW a HW. Byla založena v roce 1996 jako spin-off ČVUT. Sídlo společnosti se nachází v Praze, pobočky mají v Ostravě, Plzni, Olomouci a Pardubicích. Zaměstnávají přibližně 400 lidí. Spolupracují s technickými univerzitami a výzkumnými laboratořemi v celé EU. Mezi mezinárodní partnery patří například Bosch, Medtronic, ZF Engineering, Airbus Group a další, v ČR například IBM ČR a Ministerstvo financí ČR.
700+ mil. Kč
v tržbách firmy
30+
zemí, kde poskytuje své služby
400+
expertů a certifikovaných odborníků
Poskytují SW a HW po celém světe (USA, Kanada, Rusko, Japonsko, Německo a další). Vyvíjí pro oblasti zdravotnictví, automotive, smart cities, telekomunikací a průmyslu. Mezi jejich produkty / projekty patří např. CertiConVis – software pro kamery umožňující tzv. strojové vidění, EPIQA – software pro plánování a řízení průmyslu (využívá se v letectví), 4mulcom – specializovaný HW zajišťující datovou komunikaci, MedCare24/7 – telemedicína, nový typ software pro online komunikaci mezi lékařem a pacienty.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: The Blox, Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6.
Otevřete si ji přes Google mapy nebo se mrkněte na mapu níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo