Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

AURA - engineering Hranice s.r.o.

Společnost AURA - engineering Hranice zabezpečuje komplexní služby v oblasti vývoje, konstrukce, designu, engineeringu a montáže automatizovaných / robotizovaných pracovišť a jednoúčelových strojů. Do jejich portfolia tedy patří výrobní, montážní a dopravníkové linky, robotizovaná pracoviště, jednoúčelové stroje, manipulátory, chapadla, testry nebo měřící a montážní přípravky. Další činnosti, které firma může nabídnout, jsou projekty elektro, výroba elektrorozvaděčů, elektroinstalace, ověřovací simulace výrobního procesu a kontrolní měření na 3D měřícím zařízení Mitutoyo s výstupním kontrolním protokolem.
25+
zaměstnanců
65+ mil. Kč
v tržbách ročně
25+
let půsoobení v Hranicích
Mezi firmy, pro které AURA engineering Hranice realizovala zakázky, patří fischer automotive systems, Semperflex Optimit, Varroc Lighting Systems, Magna Exteriors a další.

Společnost se může pochlubit také zaregistrovanými patenty, například na vlastní paletovací a balící zařízení, hoblovací stroj pro třískový úběr pružného materiálu a zařízení pro výrobu PVC materiálu imitující vzhled kůže.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Mlýnská 595, 753 61 Hranice 4
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo