Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

MSV Metal Studénka, a.s.

Společnost MSV Metal Studénka byla založena v roce 1900. Je následníkem tradice kovárenské výroby. Od roku 2019 je 100% vlastníkem společnost Moravia Steel – Třinecké železárny. Zaměstnává přes 350 zaměstnanců. Společnost dodává výkovky do 20 zemí světa a má více než 120 zákazníků.
120+
let tradice
350+
zaměstnanců
120+
zákazníků
MSV Metal Studénka má dva výrobní provozy – kovárna; podsestavy a nástrojárna.

Mezi výrobky společnosti patří nárazníky, šroubovky, táhlová ústrojí, tažné háky, výkovky a výlisky.

Společnost vyrábí například pro železniční průmysl, automotive, stavebnictví a důlní průmysl.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: R. Tomáška 859, 742 13 Studénka 3
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo