Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

KESAT, a.s.

Společnost KESAT je menší společnost sídlící přímo v Jihlavě. Působí ve 4 základních oblastech. První oblast obecné automatizace, jednoúčelových strojů a PLC systémů. Druhá oblast automatizace ve dřevozpracujícím průmyslu, kde se zaměřují na dodávky automatizačních řešení. Třetí oblast modernizace vstřikolisů ve strojírenské výrobě. Čtvrtá oblast robotických pracovišť pro precizní broušení a leštění jako náhrada ruční práce s vysokou opakovanou kvalitou.
15+
zaměstnanců
25+ mil. Kč
v obratu společnosti
30+
let působení na trhu
Společnost byla založena v roce 1991. Hlavním oborem činnosti je optimalizace, automatizace a vizualizace výrobních procesů v několika průmyslových odvětvích.

Po celá 90. léta se společnost soustředila na trh zpracování dřeva a od roku 2000 doplňuje výrobní program o projekty v kamenoprůmyslu a zemědělství.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Jiráskova 2175/65, 586 01 Jihlava
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo