Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

PIK s.r.o.

Společnost PIK realizuje svou činnost zejména v petrochemickém a chemickém průmyslu v oblasti manipulace a skladování ropných a chemických látek. Mezi hlavní činnost společnosti patří servis veřejných čerpacích stanic pohonných hmot a technologických staveb (např. čerpací stanice Čepro) nebo tvorba projektové dokumentace pro prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Právě pro toto prostředí společnost uskutečňuje technologické dodávky a montáže staveb.
2 000+
projektů v oblasti petrochemie
35+
zaměstnanců
300+ mil. Kč
v obratu společnosti
Společnost PIK se v roce 2005 stala součástí holdingu, kterým je inženýrská skupina VAE Controls Group, a.s., která působí celosvětově v oboru dodávek technologií a řídicích systémů pro petrochemický průmysl.

Největšími současnými tuzemskými zákazníky společnosti jsou Čepro a.s., Letiště Praha a.s., East Bohemian Airport a.s., Lučební závody Draslovka a.s. a další.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov.
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo