Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

FERRIT ELECTRIC s.r.o.

Společnost FERRIT ELECTRIC je dceřinou společností FERRIT. Byla založena s cílem vyvíjet a implementovat moderní elektronická mikroprocesorová řešení pro řízení a zabezpečení jak podzemních, tak i pozemních důlních strojů. FERRIT ELECTRIC zaměstnává unikátní kolektiv více jak 20 vývojářů, elektroniků a montérů elektronických komponent pro důlní zařízení. Kolektiv je rozčleněn do dvou oddělení – oddělení vývoje a oddělení výroby.
10+
let od založení společnosti
20+
zaměstnanců
15+
zemí světa využívá zařízení společnosti
Elektronická zařízení od FERRIT ELECTRIC jsou využívána v Severní Americe, Jižní Americe, Africe, Asii, Evropě a Austrálii. Všude tam, kde se těží.

Mezi výrobky a služby společnosti patří například: zákaznický vývoj a výroba elektronických řídicích systémů pro stroje a zařízení, centrální řídicí jednotky strojů, displejové a zobrazovací jednotky, akumulátorové jednotky, zdroje, napájecí stanice, nabíjecí stanice, důlní čerpací stanice, čidla, senzory, loggery, důlní alternátory, kamerové systémy pro vzdálenou obsluhu strojů a další.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Na Zbytkách 41, 739 01 Staré Město-Baška
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo