Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

FERRIT s.r.o.

Ferrit je česká společnost s celosvětovou působností, která byla založena v roce 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní s vlastní vývojovou základnou. Společnost má širokou síť poboček a servisních center s odborným personálem po celém světě (Rusko, Polsko, Čína, Ukrajina, Vietnam, Mexiko a další).
350+
zaměstnanců
800+
strojů vyrobených ročně
1,8+ mld. Kč
v obratu společnosti
Ferrit se zabývá vývojem a výrobou kompletního sortimentu důlních strojů a zařízení, které jsou certifikovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu.

Největší podíl produkce tvoří závěsný dopravní systém, který společnosti vydobyl vedoucí postavení na světových trzích. Dále do portfolia produktů patří např. pozemní kolejová doprava nebo stroje a zařízení na pásovém a kolovém podvozku.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Na Zbytkách 41, 739 01 Staré Město-Baška
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo