Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

VHS Břeclav s.r.o.

Výrobní závod v Břeclavi se soustředí na stavby vodohospodářského charakteru s působností nejen po celém Jihomoravském kraji. Firma disponuje mnohaletými zkušenostmi i mimo tuto stěžejní oblast činnosti, a to s budováním dalších typů staveb jak liniových, tak pozemních. V areálu sídla společnosti na Lidické se na jednom místě setkává výroba s obchodem, technickým a administrativním zázemím firmy.
70+
let zkušeností v oboru
160+
zaměstnanců
560+ mil. Kč
v obratu společnosti
Společnost se zaměřuje např. na kanalizace a čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy a úpravny vody, čerpací stanice a požární nádrže, stavby na tocích, rybnících, objekty protipovodňové ochrany, výstavbu pozemních komunikací, polních cest, lesních cest a zpevněných ploch vč. podkladních konstrukcí atd. Stavby společnost realizuje s vlastním vozovým parkem. Disponuje dopravními prostředky pro technologickou a všeobecnou dopravu, vlastní stroje pro zemní práce jako kolová a pásová rypadla, dozery, nakladače, hutnící mechanismy od válů, malých ježkových válů pro hutnění rýh, desek a pěchů.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav.
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo