Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Alpiq Services CZ s.r.o.

Skupina Alpiq je jedním z největších přeshraničních obchodníků s energiemi v Evropě. Dnes působí na území od pobaltských států až po hranice Turecka. České středisko sdílených služeb má více než 170 zaměstnanců, z toho více než 60 je součástí departmentu D&C Technology. Společnost klade důraz především na dlouhodobou spolupráci se svými partnery a společenskou odpovědnost. Tento přístup se snaží uplatňovat i vůči svým zaměstnancům.
14%
kolegů a kolegyň pracuje na částečný úvazeku
170+
zaměstnanců v českém středisku
2 400+
zaměstnanců celosvětově
V České republice sídlí středisko sdílených služeb, které má za úkol zajistit kompletní podporu celé řadě společností skupiny Alpiq. D&C Technology – IT oddělní skupiny Alpiq pracuje jak na vývoji webů, tak i desktopových aplikací (např. systémů pro řízení obchodování s energiemi) pro potřeby skupiny a koncových zákazníků. Společnost si zakládá na využití moderních technologií a díky jejich velké rozlišnosti se zde uplatní různorodí specialisté od BE programátorů (C#, Java) přes vývojáře FE (React a Vue.js) až po specialisty na cloudové platformy aj.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Jungmannova 26/15, 110 00 Praha.
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo