Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Icewarp Technology s.r.o.

IceWarp Technology je softwarová firma, která oslavila již 20. narozeniny, ale i přesto u ní převládá startupový duch. Hlavním produktem této společnosti je kompletní SW virtuální kanceláře. Tato platforma zahrnuje kromě pracovního emailu a TeamChatu i nástroj pro editaci dokumentů v reálném čase či realizaci videokonferencí. Díky jednotnému produktovému vývoji navíc fungují všechny moduly aplikace dohromady a skvěle se doplňují. Další výhodou je, že samotný SW je multiplatformní. Existuje jak desktopová, tak i webová verze s tím, že navíc jsou k dispozici moduly pro rozhraní Apple CarPlay a Android Auto.
50+ mil.
uživatelů
50+ tis.
zákazníků po celém světě
20+
let zkušeností v oboru
Ve společnosti najdou uplatnění jak weboví, tak desktopoví vývojáři. Samotný SW je postavený v jazyce C++ a klient v PHP a JS. Konkrétně společnost využívá FW Laravel či React a databáze MongoDB a MySQL. Důraz je kladen na maximální dostupnost a bezpečnost celého řešení. To je vyvíjeno v prostředí cloudu AWS. Navíc je IceWarp i provozovatelem několika datových center po celém světě. Díky nim umí společnost doručit své produkty zákazníkům v maximální možné kvalitě. Pobočky firmy se nachází kromě České republiky, kde je alokován celý vývojářský tým, i v USA, Německu a Indii.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Thámova 166/18, 186 00 Karlín.
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo