Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Že-Stav, s.r.o.

Společnost Že-Stav je menší rodinná společnost fungující jako subdodavatel vysoce odborných prací v rámci železničních staveb (vždy realizují jen určitou odbornou část práce na celé zakázce). V menší míře realizují i zakázky v oblasti pozemního stavitelství. Dále se zabývají jak prací na klíč, tak i servisem pro zákazníka, do kterého spadají opravárenské, údržbové i pozáruční práce.
14+
let působení společnosti na trhu
100+ mil. Kč
v obratu společnosti
35+
zaměstnanců ve společnosti
Společnost Že-Stav působí na trhu v oboru stavebnictví více jak 14 let, kdy se postupně rozrostla a nyní zaměstnává cca 35 lidí. Realizuje zakázky od velkých projektů až po malé stavby, kde dlouhodobě naplňuje potřeby svých zákazníků jako subdodavatel či jako realizátor vlastních zakázek středního rozsahu.

Společnost např. spolupracuje s Dopravním podnikem města Ostravy či Olomouce nebo vykonává specializované práce na tramvajové trati v Praze pro firmu COLAS.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: 13, Víceměřice, 798 26.
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo