Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

IF System Helios, s.r.o.

Společnost je jedním z předních implementátorů systému Helios iNuvio v České republice. Od roku 2013 pomáhají zlepšovat firemní procesy v Česku i na Slovensku. Poskytují odborné konzultace v oblasti optimalizace firemních procesů, kdy po důkladné analýze stávajících procesů a IT systémů navrhnou optimalizaci i s vyčíslením budoucích úspor a navržené řešení uvedou do provozu.
10+
let působení na trhu
70+
zákazníků
20+
odborníků na systém Helios iNuvio
Tým 20 odborníků má na starost nasazení a individuální konfiguraci systému Helios dle požadavků zákazníka. Provádějí školení v používání jednotlivých modulů a postupů, zajišťují následnou podporu a pravidelné aktualizace systému dle legislativy a požadavků zákazníka. HELIOS iNuvio disponuje pestrou paletou modulů, takže zákazník dostane celou agendu a všechny úkony pod jednu střechu a díky tomu získá ucelený přístup k firemní datům a kompletně pokryje celý reportovací cyklus.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Tuřanka 1583/115g, 627 00 Brno
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo