Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

BiQ pux a.s.

BiQ pux je specializovaná digitální agentura s přátelskou atmosférou střední firmy. Opírá se o silné zázemí skupiny BiQ. Zaměřuje se především na vývoj webů a portálů, ale dodává i dílčí služby (např. vytváří obsah či grafické návrhy). Mezi nejvýznamnější dlouhodobý projekt firmy patří B2B portál pro skupinu Konica Minolta. Z krátkodobějších projektů stojí za zmínku např. portál pro lídra českého herního trhu SAZKA či řada aplikací určených pro odvětví e-commerce.
500+
webů pro zavedené značky i startupy
300+
klientů
32
let - průměrný věk v týmu
Díky velkému počtu klientů se jako zaměstnanec BiQ PUX dostanete jak ke krátkodobým, tak i k dlouhodobým projektům. Ve společnosti věří v zodpovědnost a samostatnost. Jednotlivé týmy vedou své projekty od A do Z a mohou tak vidět výsledky své práce.

Uplatnění zde najdou vývojáři frontendu i backendu. Technologický stack je většinou postavený na jazycích C#, JavaScript a TypeScript. Setkáte se zde s prostředím ASP.NET, .NET 7 či s knihovnami React a Node.js.

Jak se do společnosti dostanete:

Adresa: Čechyňská 5, 602 00 Brno
Otevřete si adresu firmy přes Google mapy nebo se mrkněte níže.


NEPŘEHLÉDNĚTE! Důležité rady k pohovoru:

Další praktické odkazy:


bar-logo