Zasílat nabídky

Tímto uděluji souhlas společnosti Jobs Contact Personal, s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 se shromážděním, zpracováním a uchováním osobních údajů o mé osobě dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Osobními údaji jsou v tomto případě zejména jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, údaje o vzdělání, praxi, dovednostech apod. záležitostech uvedených v životopisu.

Asistentky, objevte u nás nové kariérní možnosti

Jste asistentka nebo asistent a přemýšlíte nad tím, že byste se rádi posunuli kariérně trochu jiným směrem? Pracovní trh vám dnes nabízí řadu nových možností a mnoho zajímavých uplatnění, kde můžete realizovat své kariérní sny. V dnešním článku si tyto nové směry představíme a máme pro vás i výběr nejžhavějších pracovních nabídek, které právě obsazujeme. Ve druhé části vás čeká historické okénko, kde se ohlédneme za vývojem pracovní náplně asistentek, a to od dob prvních sekretářek. 

Nové kariérní možnosti pro Asistentky / Sekretářky

Široký záběr je pro asistentku samozřejmostí

Asistentky a asistenti hrají v dnešní podnikové sféře skutečně nezanedbatelnou roli. Nejedná se pouze o administrativní pracovníky a už vůbec ne o pouhé vařiče a nosiče kávy. Asistentky mívají ve firmách na starosti vše od provozních záležitostí, přes širokou administrativní agendu, personalistiku, organizační záležitosti (domlouvání schůzek, služebních cest), až po zastoupení a řešení věcí v nepřítomnosti jednatele firmy. Běžným nárokem na pozici asistentky je znalost jednoho nebo více cizích jazyků, velmi pokročilá schopnost práce v programech, jako Excel, Outlook nebo Word, ale i obsluha a správa kancelářské techniky. Zkrátka jde o široký záběr, a proto není divu, že schopné Office manažerky dnes mohou ve větších firmách pobírat až 50 000 Kč nebo 60 000 Kč

Nebojte se vykročit novým směrem

Nebojte se vykročit novým směrem

Dobrou zprávou je, že současná doba nabízí právě pro takto profilované lidi řadu nových zajímavých pozic. Pokud nechcete asistovat řediteli nějaké firmy a vykonávat s tím související agendu, můžete se porozhlédnout po pracovních nabídkách z jiných odvětví.

Pro komunikativní typy se zde otevírají možnosti práce například na zákaznickém nebo reklamačním oddělení. Pokud máte raději organizační činnost, můžete se profilovat jako produkťák nebo juniorní projekťák. Ty, které naopak láká obchod, zaujme pozice podpory nebo referentky prodeje. Jestli jste nakloněni spíše propagaci, podívejte se po nabídkách v marketingu. Pokud rádi pracujete s lidmi, uplatnit se můžete jako personalistka

Uvažujete právě o změně zaměstnání? Na nic nečekejte a prohlédněte si ty nejzajímavější nabídky práce pro Vás…


Aktuálně obsazujeme:

 


Historické okénko - sekretářky začínaly jako klasické písařky

Historické okénko

Sekretářky začaly jako klasické písařky

Profese sekretářky se začíná objevovat až po první světové válce, a to ve výrazně odlišném pojetí, než v jakém ji známe dnes. Zhruba od 20. let minulého století plnily sekretářky funkci písařek a korespondentek. Očekávalo se od nich dokonalé ovládání psacího stroje, schopnost těsnopisu a častokrát i znalost cizího jazyka.

Nebylo nezvyklé, že by tuto funkci zastával také muž. Sekretářka nebo sekretář byli k ruce řediteli firmy, aby třídili došlou korespondenci. Museli být také schopni zapsat si a poté odeslat nadiktované obchodní zprávy.

Každodenní práci výrazně zrychlil elektrický psací stroj

Po druhé světové válce se role sekretářkypísařky začala vytrácet. Nejdůležitější náplní práce zůstávala evidence a správa korespondence, k tomu ale navíc přibylo sjednávání schůzek, porad a služebních cest. Obyčejnou tužku, papír a psací stroj doplnily další nástroje, jako diktafon nebo lihový rozmnožovací přístroj. Běžnou součástí práce sekretářky byla také evidence materiálů do šanonů a kartoték. Konec 60. let pak přinesl velkou změnu ve formě elektronického psacího stroje, který umožňoval sekretářkám rychlejší úhozy, což logicky velmi zrychlilo jejich práci.

Koncem století se ze sekretářek stávají asistentky

Koncem století se ze sekretářek stávají asistentky

Revoluční změnu pro profesi sekretářky představovalo na přelomu 80. a 90. let zavádění počítačů a kopírovacích strojů do prakticky každé kanceláře. S nástupem těchto moderních technologií se také výrazně změnila náplň práce sekretářek. Postupně začala čím dál více odpovídat svému dnešnímu označení "asistentky". Proč tomu tak bylo? Protože asistentka začala řediteli firmy skutečně asistovat a zastávat roli s podstatně rozsáhlejší pracovní náplní, než tomu bylo dříve. Oproti někdejším sekretářkám jsou dnešní asistentky zahlceny řadou informací a jsou na ně kladeny podstatně větší nároky. Koneckonců, o tom už jste dočetli v první části tohoto článku.

bar-logo